Lasowice

Lokalizacja

Rejon ulicy Andersa w sąsiedztwie osiedli budynków wielorodzinnych.

Powierzchnia

1,7272 ha.

Zagospodarowanie

Łąki, nieużytki.

Przeznaczenie

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania dzielnic Śródmieście – Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach, teren pod zabudowę usługową obejmującą usługi publiczne i komercyjne.

Tereny przyległe

Sąsiednie tereny zostały już częściowo zagospodarowane – istniejące osiedla budynków wielorodzinnych z lat 80. i 90., inwestycja w nowe budynki wielorodzinne.

Uzbrojenie

Woda, prąd, gaz, ogrzewanie, kanalizacja.

Komunikacja

Teren zlokalizowany w rejonie ulicy Andersa, bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Forma zbycia

Przetarg.

Własność

Gmina Tarnowskie Góry.