Opatowice

Lokalizacja

Dzielnica Opatowice przy ul. Zagórskiej.

Powierzchnia

1,13 ha.

Zagospodarowanie

Nieużytki.

Przeznaczenie

Teren nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – plan w trakcie przygotowania. W projekcie planu teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne i pub-liczne.

Tereny przyległe

Najbliższe sąsiedztwo to tereny zabudowy mieszkaniowej, zakłady usługowe i produkcyjne.

Uzbrojenie

woda, prąd, gaz, kanalizacja.

Komunikacja

Teren zlokalizowany w rejonie ulicy Zagórskiej (część DK 11) stanowiącej obecnie główną drogę ze Śląska w kierunku na Poznań, Kołobrzeg i Szczecin.

Forma zbycia

Przetarg.

Własność

Gmina Tarnowskie Góry.