Sowice

Lokalizacja

Rejon pomiędzy ul. Zagórską DK 11 a torami kolejowymi (kierunek zachód – Opole, Wrocław, Poznań).

Powierzchnia

11,5898 ha.

Zagospodarowanie

Łąki, nieużytki.

Przeznaczenie

Teren nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan w trakcie przygotowania przewiduje przeznaczenie w części zachodniej pod usługi komercyjne i publiczne, w środkowej pod teren zieleni izolacyjnej obejmujący zieleń wysoką i w części wschodniej pod tereny produkcyjno-usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe i usługowe, oraz budowę schroniska dla zwierząt.

Tereny przyległe

Najbliższe sąsiedztwo to zakłady produkcyjne i usługowe, linia kolejowa, zrekultywowane wysypisko komunalne, rola.

Uzbrojenie

Teren nieuzbrojony (w sąsiedztwie Centralna Oczyszczalnia Ścieków, Zakład Ciepłowniczy, linia elektryczna, woda i gaz).

Komunikacja

Teren zlokalizowany w rejonie pomiędzy ulicą Zagórską (część DK 11 – główna droga ze Śląska w kierunku Poznania, Kołobrzegu, Szczecina) oraz linii kolejowej (kierunek zachód: Opole, Wrocław, Poznań).

Forma zbycia

Przetarg.

Własność

Gmina Tarnowskie Góry.