Bobrowniki

Lokalizacja

Rejon ul. Kopalnianej na terenie byłej kopalni dolomitu. Dostęp od ul. Kopalnianej.

Powierzchnia

2,4177 ha.

Zagospodarowanie

Teren poprzemysłowy.

Przeznaczenie

Część północna terenu objęta jest planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych Miasta Tarnowskie Góry – tereny produkcyjno-usługowe z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe. Część południowa objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego byłego terenu górniczego &ndash tereny zorganizowanej i nieuciążliwej działalności produkcyjno-wytwórczej i technicznej oraz tereny magazynowo-składowe.

Tereny przyległe

Najbliższe sąsiedztwo to tereny rolnicze i zakłady produkcyjno-usługowe.

Uzbrojenie

Woda, prąd.

Komunikacja

Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez miasto. Lokalizacja w rejonie ulicy Kopalnianej łączącej się z DK 78 ulicą J. Korola.

Forma zbycia

Przetarg.

Własność

  1. Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tarnowskie Góry,
  2. Gmina Tarnowskie Góry.