Obwodnica DK 11

Lokalizacja

Rejon pomiędzy obwodnicą a traktem kolejowym.

Powierzchnia

1,6886 ha.

Zagospodarowanie

Łąki, nieużytki.

Przeznaczenie

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry – Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle Przyjaźń. Tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe.

Tereny przyległe

Od strony ul. Małej (od zachodu) teren usługowy, od północy – po drugiej stronie obwodnicy teren usług publicznych i komercyjnych, od wschodu tereny zieleni urządzonej.

Uzbrojenie

Teren nieuzbrojony.

Komunikacja

Teren zlokalizowany pomiędzy obwodnicą (część DK 11 – główna droga ze Śląska w kierunku Poznania, Kołobrzegu, Szczecina) a koleją wąskotorową.

Forma zbycia

Przetarg.

Własność

Gmina Tarnowskie Góry.